Prekrytie javiska amfiteátra Trebišov

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 902 S3 | 400m2 | Rok: 2017