Amfiteáter - Základná škola Trenčianske Teplice

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 702 S2 | 420m2 | Rok: 2014