Prístrešok - oddychová zóna Technická univerzita Zvolen

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 902 S2 | 96m2 | Rok: 2017