Pivný bar - Dunajský pivovar Bratislava

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 902 S2 | 85m2 | Rok: 2015