Javisko pre firemné akcie – závod KIA Žilina

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 1302 T2 PVDF | 240m2 | Rok: 2006