Javisko – námestie Trenčianske Teplice

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 702 S2 | 128m2 | Rok: 2014