Textilný podhľad SC Avion Bratislava

Použitý materiál: Serge Ferrari Alphalia Silent AW | 1 700m2 | Rok: 2018