Mestská tržnica Nové Zámky

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 1002 S2 | 1 200m2 | Rok: 2018