prekrytie hlavného vstupu – Kúpeľný hotel Lúčky

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 702 S2 | 98m2 | Rok: 2016