Prestrešenie prezidentskej galérie
Slovenské technické múzeum letectva Košice

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 1302 T2 PVDF | 3800m2 | Rok: 2006