protislnečná clona svetlíka - Obchodné centrum MIRAGE Žilina

Použitý materiál: Serge Ferrari Soltis 86 | 320m2 | Rok: 2012