prestrešenie detského ihriska - Obchodné centrum Olympia Olomouc, Česko

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 902 S2 | 385m2 | Rok: 2014