prestrešenie terasy klubu - Penaty Golf, Šajdíkove Humence

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 702 S2 | 120m2 | Rok: 2012