Prestrešenie vstupu do RD Rakúsko

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 702 S2 | 25m2 | Rok: 2009