Prekrytie balkóna - reštaurácia LE MONDE Bratislava

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 702 S2 | 48m2 | Rok: 2009