Prestrešenie parkoviska - Skoda Automobile Krško, Slovinsko

Použitý materiál: Serge Ferrari Précontraint 502 S2 | 120m2 | Rok: 2005