5. Realizácia

5. Realizácia

Po podpise zmluvy vypracujeme projektovú dokumentáciu, ktorá obsahuje tvarovanie konštrukcií a membrán, statickú analýzu, výpočet reakcií s interakciou pôsobenia síl na konštrukcie a generovanie 3D strihov. Nasleduje príprava priestoru staveniska, výroba, montáž a odovzdanie diela.