4. Projektová dokumentácia

4. Projektová dokumentácia

V prípade záujmu o realizáciu navrhnutého riešenia vám vypracujeme orientačnú cenovú ponuku. Cenová ponuka obsahuje ceny za realizáciu projektu a cenu za kompletné projektové práce.