3. Návrh riešenia

3. Návrh riešenia

Po obdržaní podkladov od vás, vám v dohodnutom termíne zašleme návrh riešenia projektu. Prípadne navrhneme osobné stretnutie s predstavením ideového návrhu a vizualizáciou.